Årsmøte 2019

Sted: Fornebuhistorisk museum, Kultur på Hjul, Forneburingen 21, 1360 Fornebu.Tid: 06.03.2019 18:00 - 20:00

Medlemmer som ønsker at nærmere grunngitte forhold skal behandles på årsmøtet må gi styret v/ Anette Kildal - anette@a-ark.as - skriftlig melding om dette senest innen 11. februar 2019.

Fullstendig saksliste med revidert regnskap 2018 vil bli distribuert til medlemmene før 20/2 2019.

Styret

Utviklet av Imaker as