< oktober 2021 >
ma. ti. on. to. fr. lø. sø.
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PKK oftere enn hvert annet år er ikke nødvendig, mener både FIVA og LMK.

Periodisk kjøretøykontroll

EUs forslag om årlig periodisk kjøretøy kontroll for motorhistoriske kjøretøy gikk ikke igjennom i Tyskland. Det vil sannsynligvis heller ikke bli innført i de øvrige EU-land.

Eu har over lengre tid planlagt innføring av nye retningslinjer for periodisk kjøretøykontroll. I forslaget skal kjøretøy eldre enn 7 år kontrolleres årlig. I første omgang falt forslaget i fruktbar jord hos EU-byråkratene og deres prosjekt "Mission Zero".

Protesten kom først og fremst fra Tyskland der man mener at teknisk svikt ikke er årsaken til ulykker med eldre kjøretøy. De klare fakta er at kun 1508 av til sammen 354.919 trafikkulykker i Tyskland i 2010 skyldtes teknisk svikt ved kjøretøyet. Altså kun 0,42 % av alle ulykkene. Av de 1508 tilfellene var nær 1000 relatert til svikt i forbindelse med dekk (punktering).

Den totale kostnaden som ville bli påført Tysklands bilførere ved årlig kontroll ble beregnet til hele 1,2 milliarder Euro. En kostnad bilorganisasjonene ikke mente kunne forsvares i forhold til nytteverdi. Bilorganisasjonene vant frem med sitt syn. Tyskland som en stor industrinasjon på produksjon av kjøretøy benyttes ofte som "høringsorgan" i kjøretøyrelaterte saker innen EU. Meget trolig blir de "hørt" også i denne saken.

Stefan Röhrig som er en av det tyske forbundets delegater på flere årlige møter i FIVA, er også talsperson for bilprodusentenes forbund når det gjelder historiske kjøretøy. Han er svært skeptisk til EUs forslag.

Röhrig sier at en allmenn anerkjent fastsettelse av veteranbegrepet og alder på disse innen EU vil forenkle slike prosesser for vår kjøretøygruppe. Det optimale ved dette er at man med en slik felles definisjon lettere vil kunne skaffe unntak fra for eksempel forslag om PKK og miljøsoner kollektivt over hele EU dersom det skulle bli en realitet.

FIVA går inn for glidende aldersgrense for veterankjøretøy på 30 år for alle EU land. Pr i dag tyder tilbakemeldinger fra EU på at FIVA på dette punkt vil kunne klare å få til dette.

Men som vi alle vet; Ting Tar Tid. Når det gjelder PKK i Norge skal LMK bl.a. ta kontakt med myndighetene for å se på muligheten for ulike løsninger for lastebiler over 30 år og PKK. Muligens kan det være best dersom dette også gjøres hvert annet år.

Utviklet av Imaker as